O mnie

Nazywam się Krystian Kaczor, jestem psychoterapeutą pracującym w podejściu systemowym. Prowadzę terapie indywidualne dorosłych i młodzieży, rodzin oraz grupowe.

W mojej pracy realizuje podejście pełne szacunku, akceptacji i zrozumienia dla przeżywanych trudności. Jestem przekonany o słuszności założeń terapii systemowej, według których każde zachowanie, nawet najbardziej kłopotliwe, pełni jakąś funkcję i jest próbą poradzenia sobie w skomplikowanej sieci relacji międzyludzkich oraz wewnątrzpsychicznych.

Głęboko wierzę, że każdy człowiek jest ekspertem od własnego życia i podejmuje najlepsze dostępne dla siebie w danej chwili decyzje. Każdy z nas posiada również zasoby, by poradzić sobie skuteczniej, choć problem często te zasoby przysłania. Zadaniem moim jako terapeuty jest z zaangażowaniem i empatią towarzyszyć Ci w odkrywaniu na nowo własnych możliwości.

Moje wykształcenie

Lorem ipsum dolor sit amet elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore
et dolore magna aliqua. 

Od 2013 roku nieprzerwanie rozwijam swoje kwalifikacje psychoterapeutyczne poprzez odbywanie studiów podyplomowych oraz szkoleń, superwizji, spotkań dyskusyjnych oraz doświadczeń własnych w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej. Ukończyłem Kurs zaawansowany terapii systemowej rodzin, małżeńskiej, indywidualnej i grupowej oraz Kurs Podstawowy Terapii Systemowej indywidualnej i rodzin w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej.

Ukończyłem Kurs Atestowany przygotowujący do egzaminu certyfikacyjnego psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, w ramach którego poszerzyłem swoją wiedzę terapeutyczną oraz zdobyłem umiejętności korzystania z dorobku innych nurtów psychoterapeutycznych – psychoterapii psychodynamicznej, psychoterapii poznawczo-behawioralnej oraz psychoterapii ericksonowskiej.

Kurs Atestowany wraz z Kursami Zaawansowanym i Podstawowym psychoterapii systemowej spełniają łączne wymogi dla szkoleń całościowych z psychoterapii, wynikające z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 19 czerwca 2019 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej. Regularnie biorę udział w superwizjach prowadzonych przez superwizorów uznanych towarzystw psychoterapeutycznych.

Ukończyłem curriculum szkoleniowe Pedagogika traumy i doradztwo specjalistyczne w zakresie traumy, uzyskując Certyfikat specjalisty w zakresie psychotraumatologii według zaleceń towarzystwa DeGPT e.V. (Deutschsprachige Gesellschaft für Psychotraumatologie e.V. – Niemieckojęzycznego Towarzystwo Psychotraumatologii) oraz Fachverband Traumapädagogik e.V, zrealizowane przy współpracy z Wielkopolskim Towarzystwem Terapii Systemowej (więcej na stronie internetowej organizatora).

Certyfikat specjalisty w zakresie psychotraumatologii wg. zaleceń Niemieckojęzycznego Towarzystwa Psychotraumatologicznego

Curriculum Pedagogika Traumy i doradztwo specjalistyczne w zakresie traumy
Curriculum Pedagogika Traumy i doradztwo specjalistyczne w zakresie traumy

Kurs Zaawansowany Psychoterapii Systemowej
Kurs Podstawowy Terapii Systemowej

Kurs atestowany przygotowujący do egzaminu certyfikacyjnego psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

Kurs atestowany przygotowujący do egzaminu certyfikacyjnego psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Kurs atestowany przygotowujący do egzaminu certyfikacyjnego psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Kurs atestowany przygotowujący do egzaminu certyfikacyjnego psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Kurs atestowany przygotowujący do egzaminu certyfikacyjnego psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Kurs atestowany przygotowujący do egzaminu certyfikacyjnego psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Kurs atestowany przygotowujący do egzaminu certyfikacyjnego psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
Kurs atestowany przygotowujący do egzaminu certyfikacyjnego psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

Doświadczenie zawodowe

Od 2016 roku w swojej działalności koncentruję się na pracy psychoterapeutycznej. Współtworzę Ośrodek Psychoterapii i Rozwoju przy ul. Niecałej 2g w Zielonej Górze, gdzie również realizowałem projekty umożliwiające mieszkańcom Zielonej Góry korzystanie z bezpłatnych psychoterapii, zarówno indywidualnych, rodzinnych jak i grupowych. Współpracowałem z Terenowym Komitetem Ochrony Praw Dziecka, prowadzącym Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Zielonej Górze. Od 2018 roku prowadzę zarejestrowaną działalność gospodarczą: Gabinet Psychoterapii i Rozwoju Krystian Kaczor. Od 2020 roku współpracuję z Poradniami Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych oraz Dzieci i Młodzieży.

Wcześniejsze doświadczenie zawodowe zdobywałem pracując w Placówkach Wsparcia Dziennego (Świetlicach socjoterapeutyczych), ośrodku diagnostyczno-terapeutycznym dla osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej, na specjalistycznych obozach letnich dla młodzieży oraz odbywając wolontariaty i praktyki w stowarzyszeniach na rzecz osób z niepełnosprawnością, szkołach oraz zakładach karnych i aresztach.

Call Now ButtonUMÓW WIZYTĘ